Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 30 2014

readytobornagain
3678 275b 500
Reposted fromfoods foods
readytobornagain
4100 53ca
Reposted fromfoods foods
readytobornagain
Early morning fishing
readytobornagain
readytobornagain
readytobornagain
readytobornagain
4762 6f93 500
Reposted fromblackcandy blackcandy viaTattoo-World Tattoo-World
readytobornagain
0867 60ec
Reposted fromretaliate retaliate viafoodislove foodislove
readytobornagain
4876 189a
Reposted fromohshit ohshit viafoodislove foodislove
readytobornagain
5307 03df
Reposted fromretaliate retaliate viafoodislove foodislove
-
Reposted fromweheartit weheartit viafoodislove foodislove

April 15 2014

readytobornagain
6294 419b
Reposted fromhasz hasz viaHIPHOP4LIFE HIPHOP4LIFE
readytobornagain
Liczę na Ciebie, że zostaniesz ze mną
Kiedy nie jest tu jak w niebie, kiedy robi się ciemno
Kiedy nie mam siły przewiać tych chmur, czuję ból
Bo nawet jeśli niebo spłonie nade mną
Miasta zaleje ciemność, ja wiem jedno
Do końca naszych dni musisz zostać, zemną
— Miuosh x Onar - Zostań
Reposted fromhasz hasz viaHIPHOP4LIFE HIPHOP4LIFE
readytobornagain
6609 60b3
mj vol.5
Reposted fromsimpleasthat simpleasthat viamarihuana marihuana
readytobornagain
readytobornagain
readytobornagain
Home on Victoria's Mornington Peninsula
Photo: Earl Carter 
Reposted fromkasjencja kasjencja viarooms rooms
readytobornagain
8864 8517
Reposted frommartynkowa martynkowa viarooms rooms
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl